П А С П О Р Т

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

комунальної форми власності

 

Назва навчального закладу: Світлодолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області

Директор закладу                        Чайка Олександр Євгенович

Бібліотекар                                    Білоножко Ганна Леонідівна

Дата заснування ЗНЗ          01.09.1964

Адреса ЗНЗ        вул.Шкільна, буд 14      с.Світлодолинське  Мелітопольський район, Запорізька область  72340

Тел./факс ЗНЗ                      (619) 49-73-25

E-mail ЗНЗ                                     svit-znz@i.ua

Сайт ЗНЗ                              svit-znz.ucoz.ua

Дата заповнення  29.08.2014

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2012 р.)

Загальна кількість класів                                                          11

Загальна кількість педагогічних працівників                        19

Загальна кількість учнів                                                            89

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Дата заснування бібліотеки                                                       1964

Місце розташування бібліотеки (поверх)                                 перший

Графік роботи бібліотеки                                        пн. – пт. – 9.00-13.00                                                                                        пн. – пт. – 9.30-12.30

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

Загальна площа (кв. м)                                                               14,3

Наявність читального залу:                 так, ні, поєднаний з абонементом

кількість місць для користувачів                                                        1

Наявність книгосховища для фонду підручників:                          так, ні,

поєднаний з абонементом

Технічна характеристика приміщень:                            в задовільному стані

Бібліотечне обладнання

Стелажі                                                                      4

Кафедри видачі                                                         0

Столи                                                                         1

Книжкові шафи                                                                  0

Каталожні шафи                                                       0

Вітрини для виставок                                                       0

Оргтехніка (кількість), засоби зв’язку

Комп'ютерна техніка                   вип. до 2007 р.                      0

вип. після 2007 р.                          0

Доступ до Інтернет в бібліотеці (зазначити кількість комп’ютерів, підключених до Інтернет) –                                                         0

АБІС «ІРБІС»  0 , «MARK SQL»  0 , «ШБ в_»  0 , інша  0 (яка, зазначити назву) _____

Принтер   0 , сканер   0 , МФУ   0

Копіювальна техніка                                      0

Аудіовідеотехніка                                           0

Телефон бібліотеки                                          0

E-mail бібліотеки                                              0

Сайт бібліотеки                                                0

2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

(Станом на 01.09.2014 р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки           1    , з них працюють:

більше, ніж на 1 ставку                                                               0

на повну ставку                                                                                     0

на 0,75 ставки                                                                               0

на 0,5 ставки                                                                                 1

на 0,25 ставки                                                                               0

за сумісництвом                                                                                     0

за суміщенням посад (професій)                                                                    0

отримують доплату за виконання бібліотечної роботи в т.ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників                                                  1

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна:      Повна вища                                                      0

базова вища (середня спеціальна)                 0

Педагогічна:     Повна вища                                                                   0

базова вища (середня спеціальна)                 1

Інша:                  Повна вища                                                      0

базова вища (середня спеціальна)                 0

загальна середня                                             0

Стаж роботи бібліотечних працівників

Білоножко Ганна Леонідівна                                                                 8

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Білоножко Ганна Леонідівна                                                                  8

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, інше

Доплати до посадового окладу працівників бібліотеки:

за вислугу років

за завідування бібліотекою

за особливі умови праці

за розширення зони обслуговування

інше                     за роботу з підручниками

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки:

курси – Білоножко Г.Л. – 07.04-18.04.2008 , денна форма при Мелітопольськійфілії ЗОІППО;

тренінг                                                                         0

постійно діючі семінари                                             щорічно

інші форми -

Участь у професійних конкурсах, акціях :

Білоножко Ганна Леонідівна                   Всеукраїнський огляд-конкурс «Живи, книго!»

Відомості про відзнаки                                                                         0

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи                0

Володіння комп'ютеромволодіє (не володіє) (якщо вміє працювати з програмами Microsoft Office: Word, Excel, Power Point)

3. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

Положення про бібліотеку                                                1999

Правила користування бібліотекою                               2010

Паспорт бібліотеки                                                           2010

Посадові інструкції                                                            2007

Планово-звітна документація бібліотеки:                      щорічна

Інше (зазначити)

4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)                                                        ٧ так           □ ні

Книга сумарного обліку підручників              ٧ так           □ ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)                                                        ٧ так           □ ні

Книга інвентарного обліку документів на електронних і магнітних носіях

□ так          ٧ ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання

                                                                           ٧ так          □ ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених                                                                                 ٧ так           □ ні

Картки обліку аркушевих видань                   ٧ так           □ ні

Щоденник роботи бібліотеки                                     ٧ так           □ ні

Зошит видачі підручників по классах              ٧ так           □ ні

Папка копій рахунків і накладних                   ٧ так           □ ні

Папка руху фонду                                             ٧ так           □ ні

Зошит обліку подарункових видань                ٧ так           □ ні

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

ББК

П о к а з н и к и

Станом на 01.09.2014 р.

назв

примірників

I. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників)

-

7702

З них за видами:
книги та брошури:

-

2527

Періодичні видання, усього

4

18

для вчителів

-

-

для учнів

3

15

для бібліотечних працівників

-

-

Аудіовізуальні документи та електронні видання

-

-

За змістом:

 

 

Психолого-педагогічні науки (88, 74)

-

150

Суспільно-політичні науки (6)

-

75

Природничі науки (2)

-

100

Прикладні науки (3, 4, 5)

-

70

Літературознавство, мовознавство (83, 81)

-

120

Мистецтво і спорт (85, 75)

-

12

Художня література (84)

-

1967

Бібліотекознавство (78)

-

-

інші

-

-

Книгозабезпеченість основного фонду

 

100%

II.  Фонд підручників

 

5175

 

Надходження до загального бібліотечного фонду за джерелами комплектування (кількість примірників)

Органи управління освітою

Місцевий бюджет                                      -

в т.ч.:

передплачено періодичних видань          -

державний бюджет                                    -

Спонсори

-

Благодійні акції

3

 

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %)                             94%

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%)                                   34%

Російською мовою (%)                                               66%

іншими мовами (%)                                             0%

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

(станом на 01.09.2014 р.)

Абетковий каталог (так, ні)         рік заснування     2006, обсяг у картках 2473

Систематичний каталог (так, ні)           

У тому числі:

Краєзнавчий каталог(так, ні)     рік заснування 2006, обсяг у картках  33

Електронний каталог (так, ні),

Створення БД до фонду:

БД книг з якого року ___0__, кількість записів __0_

повнотекстові БД з якого року ___0_ кількість записів ___0_

БД підручників з якого року _0___, кількість записів __0__

БД періодики з якого року ___0_, кількість записів __0__

БД нових надходжень з якого року __0__, кількість записів ___0__

інші БД які саме ___________0___________ з якого року __0__, к-ть записів _0_

Використовування бібліотекою електронної доставки документів:

                                      + так                    □ ні

Кількість звернень до електронної бібліотечно-інформаційної системи на сервер бібліотеки                     ___________0________

Систематична картотека статей          □ так          + ні

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках):

Назва                           краєзнавча картотека    33

Картотека руху підручників                + так          □ ні

Робота з користувачами (станом на 01.09.2012 р.) 

102Показники роботи

Станом на

01.09.2014 р.

Загальна кількість користувачів

111

у т.ч.: учні

83

вчителі

17

батьки

11

представники місцевих громад, інші

-

Загальна кількість відвідувань

567

Кількість книговидач, прим.

1903

у т.ч.: книги, брошури

660

журнали, газети

50

Обертаність основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

67%

Загальна кількість виданих підручників

1243

Інформаційна робота:

 

дні інформації

3

тематичні тижні

1

заходи з формування інформаційної культури

-

інші заходи

-

Виставкова діяльність:

 

виставки нових надходжень

2

тематичні виставки

1

у т.ч.: постійно діючі

2

 

 

Бібліографічна робота:

 

списки нових надходжень

1

у т. ч. в електронній формі

-

тематичні списки

1

у т. ч. в електронній формі

-

інформаційні бюлетені

1

ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
(за календарний рік)

2013 р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Основний фонд

49352 грн. 97 коп.

 

 

 

Підручники

38496 грн. 69 коп.

 

 

 

2014 р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

 

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

(зазначити суму разом)

 

 

 

Підручники

2951 грн. 70 коп.

 

 

 

Газети і журнали

 

 

 

 

Підпис завідувача бібліотеки                                     Білоножко Г.Л.